Общи условия

 • Home
 • Общи условия

Общи условия за резервации

РЕЗЕРВАЦИЯ 

Резервация във СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЯГОДИНА” може да направите по следните начини:

 • По телефон на +359 887 969 236
 • По имейл на hotel_yagodina@abv.bg
 • Чрез сайта на хотела www.yagodina-bg.com
 • На място в хотела

Резервация по имейл и телефон

При резервации по имейл или телефон, е необходимо да изпратите запитване на имейл: hotel_yagodina@abv.bg или да позвъните на телефон +359 887 969 236, предоставяйки информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой възрастни и деца (възраст), след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.

Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Семеен хотел- ресторант Ягодина си запазва правото да променя цените и специалните си оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.

Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. При потвърждението на офертата, Семеен хотел- ресторант „Ягодина” следва да препотвърди отново наличните към момента свобобни помещения и цени, след което следва да получите потвърждение на резервацията на посочения от Вас е-мейл. В него ще е описан броят и категорията на резервираните помещения, брой гости (възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, както и дължимата сума. Молим, след получаване на потвърждението да се запознаете с информацията, посочена в него и да се свържете с нас, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията.

Вашата резервация се счита за потвърдена, но все още НЕГАРАНТИРАНА и следва в срок от 72 часа след получаване на потвърждението да заплатите депозит в размер на 50% от калкулираната сума. Едва след получаване на  сумата, резервацията е потвърдена и ГАРАНТИРАНА.

Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Плащане по резервацията, направена по мейл или телефон може да направите по следните 3 начина:

 1. на място в хотела в лева ( BGN), в брой или с кредитна/дебитна карта*
 2. с кредитна/дебитна карта* през нашия виртуален ПОС терминал
 3. по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане

*Приемат се следите кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

 

Онлайн резервация

През онлайн резервационната система на нашия уеб сайт можете сами да направите резервацията,като въведете задължителните параметри: период на престой, брой възрастни и изберете желаното от Вас налично помещение.

Плащане на онлайн резервация може да направите по два начина:

 1. Плащане през нашия виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro) и да получите моментално потвърждение за успешна и ГАРАНТИРАНА резервация.
 2. Плащане по банков път в срок до 72 часа от направата на резервацията, като следва да заплатите депозит в размер на 50% от сумата. Едва след получаване на пълната сума по резервацията тя се счита за ГАРАНТИРАНА. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.
 3. Всички данни на карти се въвежда в платформата или платежната страница на обслужващата и банка която е ДСК, част от OTP group
 4. Предлагаме плащания чрез PBL

Всички желания на клиента, посочени в допълнителното поле за забележки нямат задължаващ характер, но ще направим всичко възможно да бъдат удовлетворени.

 

Резервация на място в хотела

При резервация на място в хотела е необходимо да предоставите информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой възрастни и деца/възраст/, след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Офертата за настаняване при запитвания на място би могла да се предостави на хартиен носител или да се изпрати по имейл.

Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Семеен хотел „ЯГОДИНА”си запазва правото си да променя цените и специалните оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.

Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. При потвърждението на офертата, Семеен хотел „ЯГОДИНА”следва да препотвърди отново наличните към момента свободни места и цени, след което следва да получите потвърждение на резервацията на посочения от Вас е-мейл. В него ще е описан броят и категорията на резервираните помещения, брой гости ( възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, както и дължимата сума. Молим, след получаване на потвърждението да се запознаете с информацията, посочена в него и да се свържете с нас, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията.

Вашата резервация се счита за потвърдена, но НЕГАРАНТИРАНА и следва в срок от 72 часа след получаване на потвърждението да заплатите депозит в размер на 50% от калкулираната сума. Едва след получаване на пълната сума, резервацията е повърдена и ГАРАНТИРАНА.

Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Плащане по резервация, направена на място в хотела може да направите по следните 3 начина:

 1. на място в хотела в лева ( BGN), в брой или с кредитна/дебитна карта*
 2. с кредитна/дебитна карта* през нашия виртуален ПОС терминал
 3. по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане

*Приемат се следите кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

При резервация на рецепция и настаняване в следващите 72 часа е необходимо заплащането да се извърши на място или при настаняване в хотела.

При заплащане на депозит за повече от една стая е необходимо да се посочат номерата на резервациите на останалите помещения, както и имена на гостите.

При искане на издаване на фирмена фактура е необходимо да изпратите предварително фирмените детайли преди извършване на плащането на имейл: hotel_yagodina@abv.bg или да ги предоствите на място преди извършване на плащането в хотела.

 

Цени

Всички обявени цени на интернет страницата на хотела са в лева (BGN) с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, брой и категория на помещенията, както и от актуалната ценова оферта за съответния период.

 

Онлайн плащания

Хотелът няма достъп до данните от Вашата карта.

Плащане чрез банков трансфер

Плащане на резервацията може да направите по банков път в рамките на 72 часа, считано от момента на регистриране на искането за резервация, по следните банкови сметки в евро и лева:

ФИРМА: ЕТ АСЕН КУКУНДЖИЕВ

БАНКА: ДСК

BIC код: STSABGSF

IBAN в лева: BG64STSA93000003685811

Всички банкови такси и разноски по преводите са за Ваша сметка.

При плащания по банков път по сметка в евро, сумата по резервацията се калкулира по финксинга на БНБ 1 евро = 1,95583 лева.

При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да впишете Вашето име и номера на резервацията, като основание за плащане. След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане.

 

Плащане на място в хотела

Плащане на място в хотела може да направите в лева (BGN) в брой или с кредитна карта ( Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro).

Плащания на Рецепция се приемат в лева (BGN), според официалния финксинг на БНБ 1 евро = 1,95583 лева.

Плащания в брой се приемат при резервации на стойност до 9,999 лева. Ако стойността на резервацията е над 10,000 лева плащането следва да се извърши по банков път или с кредитна карта.

Ако Ви е необходима фирмена фактура, моля да ни предоставите фирмените данни преди извършване на плащането.

 

АНУЛАЦИИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ

Ако желаете да анулирате Вашата резервация можете да го направите на:

 • телефон на +359 887 969 236
 • имейл на hotel_yagodina@abv.bg

Анулации без неустойка се приемат до 30 дни преди датата на настаняване отразена в потвърждението на резервацията, като в такива случаи се възстановява цялата заплатена сума.

Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено в срок от 15 до 30 работни дни, по начина, по който е получено плащането.

При анулации, получени по-малко от 30 дни преди настаняване, се удържа сума равностойна на 50% от общокалкулираната сума по настаняването.

Не се възстановява сумата от непредоставени услуги, поради съкращаване на престоя или при ранно напускане на хотела.

При възстановяване на заплатена сума, всички разходи по превода (банкови такси и други) са за Ваша сметка.

 

ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ

Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) се приемат безплатно до 8 дни преди пристигане, според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна.

Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) получени по-малко от 7 дни преди пристигане се приемат според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна, като суми по направеното авансово плащане не се възстановяват.

 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА-ФОРСМАЖОР

 

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЯГОДИНА” запазва правото си да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от титуляра по резервацията, като на същия не се дължи неустойка.

При невъзможност на госта да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства и в срок от 7 дни преди настаняване, следва същият да уведоми хотела, предоставяйки писмени доказателства за форсмажорната причина. В този случай хотелът следва да предостави настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

НАСТАНЯВАНЕ

 1. Настаняването в хотела е след 14:00 часа, а oсвобождаването на стаята в деня на заминаване до 12:00 часа.
 2. Ползването на паркинг в деня на заминаване е до 12:00 часа.
 3. Домашни любимци не се допускат.
 4. Хотелът не носи отговорност за загубени, повредени или откраднати вещи.
 5. В случай на загубен ключ за стая  се заплаща такса от 20 лв.
 6. Не е разрешенно използването на музикални /блутут/ тонколони и пускането на музика в общите части на хотела, което смущава спокойствието и почивката на останалите гости.
 7. От съображения за сигурност, камери за видеонаблюдение има във всички обществени зони.

 ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЯГОДИНА”

ЕТ АСЕН КУКУНДЖИЕВ, с ЕИК 120516872, със седалище и адрес на управление: с.ЯГОДИНА, обл.СМОЛЯН, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

 

Когато направите директна резервация във СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЯГОДИНА се счита, че сте се запознали с настоящите Общи условия и сте съгласни с тях.

 

Политика за поверителност